Jooga vs. pilates

Sekä joogassa että pilateksessa fyysiseen kuntoiluun yhdistyy myös henkinen puoli. Kumpi näistä lajeista olisi sitten minulle itselleni sopivampi? Juuri tähän kysymykseen paneudumme tässä artikkelissa. Esittelemme aluksi lyhyesti, mistä pilateksessa ja joogassa on kysymys. Tämän jälkeen selvitämme näiden kahden hyvinvointia ja kokonaisvaltaista terveyttä kohottavan harjoittelumuodon eroja. Tärkeintä on valita juuri se itselle sopivin – tai ehkäpä haluat kokeilla kumpaakin?

Pilateksen historia pähkinänkuoressa

Pilates on huomattavasti joogaa nuorempi kehonhallintatekniikka. Kun joogan historia ulottuu vuosituhansien taa, pilateksen juuret ovat 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Sen kehitti saksalainen Joseph Pilates, joka syntyi vuonna 1883. Joseph oli lapsena hyvin sairaalloinen ja halusi, että hänestä tulisi kuin muistakin lapsista: terve ja voimakas. Mies perusti 1920-luvulla yhdessä vaimonsa kanssa ensimmäisen pilates-studionsa Yhdysvaltoihin ja metodista tuli nopeasti suosittu.

Pilates sopii myös huonokuntoisille ja sairaille

Joseph Pilates yhdisti kehonhallintatekniikkaa kehittäessään aikaisempaa tietoaan ja kokemustaan kamppailulajeista, akrobatiasta ja muista liikuntalajeista. Hän myös kehitti pilateksen alun perin sotavammoista kuntoutuville, eli sairaille ihmisille. Pilates sopiikin erinomaisesti myös huonokuntoisille ja vähän liikuntaa harrastaville. Esimerkiksi monet urheilijat ja tanssijat käyttävät pilatesharjoittelua toipuakseen fyysisistä loukkaantumisista. Joogaa ei ole kehitetty samalla tavalla tietoisesti ja systemaattisesti, ja siihen ovat vaikuttaneet lukuisat ihmiset historian varrella.

Pilateksen tavoitteena on vahvistaa keskivartalon syviä lihaksia, opettaa ihmistä liikkumaan fysiologisesti oikein sekä auttaa syventämään omaa hengitystä. Menetelmän avulla on mahdollista korjata myös ryhtivirheitä. Pilateksessa pyritään siihen, että kehonhallinnan kautta pystytään edistämään myös mielen tasapainoa ja yleistä hyvinvointia. Joogassa mieli ja ruumis eivät ole samalla tavoin erotettuna. Ruumis-mieli-jaottelu onkin juuri länsimaisen ajattelutradition ominaispiirre, eikä sitä ole esiintynyt vastaavasti itämaisessa ajattelussa.

Joogassa on keskeistä henkisyys ja filosofia

Jooga on kokonainen filosofia, jossa joogamuodosta riippuen henkiset ja uskonnolliset puolet korostuvat enemmän tai vähemmän. Kaikissa joogamuodoissa korostuu fyysisten harjoitusten lisäksi hengitys, keskittyminen, oman itsensä kuuntelu sekä meditaatio. Alun perin, ennen kuin jooga levisi länsimaihinkin, joogaan kuului erottamattomasti maagisuskonnollisia piirteitä. Jooga oli yleisnimitys pelastusopillisille ja uskonnollisille menetelmille ja joogaan liittyivät esimerkiksi yhteys jumaluuteen, yliluonnolliset voimat sekä kuolemattomuus.

Yhä edelleen esimerkiksi Hare Krishna -liikkeen, sahajoogan ja Oshon seuraajien keskuudessa jooga on osa laajempaa uskonnollista maailmankuvaa ja elämäntapaa. Joogan harrastajat voivat valita oman joogamuotonsa muun muassa sen perusteella, miten tärkeää henkisyys heille on. Pilateksen takaa ei tällaista uskonnollista yhteyttä löydy, eikä myöskään filosofista elämäntapaa. Se, onko se hyvä vai huono asia, onkin sitten ihmisen omista mieltymyksistä kiinni.

Hengitys ja kehon voimakkuuden ja liikkuvuuden edistäminen

Vaikka sekä jooga että pilates korostavat kehon ja mielen tiettyä yhteenkuuluvuutta ja kummankin huomioinnin tärkeyttä, liittyy joogaan siis kolmaskin ulottuvuus, eli henkisyys – tai sprituaalisuus. Meditaatio on keskeinen osa joogaa, sillä sen kautta kehitetään juuri henkisyyttä. Pilatesta voi pitää tietyllä tapaa joogaa pragmaattisempana, sillä siinä pyritään saavuttamaan jokapäiväisessä elämässä konkretisoituvia hyötyjä. Pilateksessa ovat tärkeitä esimerkiksi keskittyminen, keskivartalon käyttö, kontrolli, tarkkuus ja liikkeen virtaus.

Pilatesta ja joogaa yhdistää se, että niissä kummassakin hengityksellä on keskeinen merkitys. Niiden hengitystekniikat eroavat kuitenkin ratkaisevasti toisistaan. Kumpaakin yhdistää myös pyrkimys lisätä kehon voimakkuutta ja liikkuvuutta. Pilateksessa on keskiössä ydintukialueen (vatsalihasten ja lantionpohjan lihasten) voiman kasvattaminen sekä selkärangan liikkuvuuden lisääminen. Joogassa kaikkia kehon lihaksia harjoitetaan tasapuolisemmin. Pilateksesta ja joogasta on löydettävissä siis näiltäkin osin sekä tiettyjä yhtäläisyyksiä että myös eroja.

Erot turvallisuudessa

Ehkä tärkein ero liittyy näiden liikuntamuotojen turvallisuuteen. Joogassa tehdään niin sanottuja ääriasentoja, ja loukkaantumisen ja jopa vakavien vammojen saamisen vaara on olemassa. Erityisessä riskiryhmässä ovat ne, joilla on yliliikkuvat nivelet. Heidän tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta, ja joogata vain ammattitaitoisessa ja yksilöllisessä ohjauksessa. Yliliikkuvilla niveliä tai selkärankaa tukevat rakenteet eivät ole tarpeeksi tukevia, tämä on perinnöllinen ominaisuus, johon ei voi itse vaikuttaa.

Monille yliliikkuvuus tulee yllätyksenä, lihaskipujen ja jäykkyyden syy selviää vasta lääkärissä. Venyttelyä on totuttu pitämään aina hyvänä asiana, mutta yliliikkuville se voi olla pahasta. Yliliikkuva on jo valmiiksi notkea, mikä saattaa kannustaa häntä juuri joogan pariin, mikä taas lisääkin vain vaivoja ja kipuja. Pilateksessa ei tehdä ääriasentoja tai -venytyksiä ja laji on turvallinen kaikille. Itseasiassa, monet joogassa loukkaantuneet ovat saaneet avun juuri pilateksesta.

Pilatestunnit ovat jäsentyneitä ja samankaltaisia

Yksi joogan ja pilateksen eroista nousee esiin silloin, kun henkilö päättää aloittaa lajin harrastuksen. Pilateksessa ei ole korostuneesti eri suuntauksia, harjoitustunnit ovat jäsentyneitä ja hyvin samankaltaisia huolimatta siitä, kuka tunteja ohjaa. Pilatestunnille lähtevälle on siis aina jonkinlainen käsitys siitä, mitä on luvassa. Kuten joogan eri muotoja esittelevässä artikkelissa kerroimme, joogasta on puolestaan olemassa todella monia eri muotoja.

Erilaisia mahdollisia liikesarjoja on tuhansia. Uuden joogaohjaajan tunnille mennessä henkilö ei voi välttämättä tietää yhtään, mitä on luvassa. Se, onko tämä hyvä vai huono asia, riippuu jälleen kerran omista mieltymyksistä. Pilateksen ja joogan välillä on siis runsaasti eroja niitä yhdistävistä tekijöistä huolimatta. Ehkä tämän jutun luettuasi tiedät, kumpi niistä soveltuu sinulle paremmin. Jos olet vielä epävarma, lähde rohkeasti kokeilemaan!